Anti-predator ne demek?

"Anti-predator" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde, "anti" kelimesi "karşı" veya "karşıtı" ve "predator" kelimesi "yırtıcı" anlamına gelir. Tamamen Türkçeye çevrildiğinde ise "yırtıcılara karşı" ya da "yırtıcılara karşı koruma" anlamına gelir.

Bu terim, yırtıcı hayvanlara karşı savunma mekanizmalarını veya yırtıcıların avlarına zarar vermesini önleyici her türlü faaliyeti ifade edebilir.

Mecazi bir anlam taşımaz; ancak geniş bir yelpazede, biyolojik savunma stratejilerinden, teknolojik çözümlere kadar pek çok farklı bağlamda kullanılabilir.İşte "anti-predator" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The deer have developed anti-predator strategies, such as heightened senses and faster running speeds."

Türkçe: "Geyikler, daha keskin duyular ve daha hızlı koşma hızları gibi yırtıcılara karşı savunma stratejileri geliştirmiştir."


English: "Anti-predator behaviors in fish include schooling and changing color to blend in with their surroundings."

Türkçe: "Balıklardaki yırtıcılara karşı davranışlar, sürü halinde hareket etmeyi ve çevreleriyle uyum sağlamak için renk değiştirmeyi içerir."


English: "Researchers are studying anti-predator adaptations in various species to better understand survival mechanisms."

Türkçe: "Araştırmacılar, hayatta kalma mekanizmalarını daha iyi anlamak için çeşitli türlerdeki yırtıcılara karşı uyumları incelemektedir."


English: "The installation of anti-predator fencing is a common measure to protect livestock on farms."

Türkçe: "Çiftliklerdeki hayvanları korumak için yırtıcılara karşı çit kurulumu yaygın bir önlemdir."


English: "Some plants produce anti-predator chemicals to deter herbivores from eating them."

Türkçe: "Bazı bitkiler, otoburların onları yemesini engellemek için yırtıcılara karşı kimyasallar üretir."

Yorumlar