Anti-predatory ne demek?

"Anti-predatory" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti" kelimesi "karşı", "predatory" kelimesi ise "yırtıcı" anlamına gelir. Dolayısıyla "anti-predatory" tamamen Türkçeye "yırtıcılara karşı" ya da "yırtıcılığa karşı" şeklinde çevrilebilir.

Bu terim genellikle, yırtıcı davranışlara veya faaliyetlere karşı alınan önlemleri, tutumları veya mekanizmaları ifade eder.

Genel olarak biyolojik kontekstte kullanılsa da, finans ve iş dünyası gibi diğer alanlarda da mecazi anlamda yırtıcı rekabet veya yırtıcı kredilendirme gibi zararlı faaliyetlere karşı kullanılabilir.İşte "anti-predatory" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government introduced anti-predatory lending laws to protect consumers."

Türkçe: "Hükümet, tüketicileri korumak için yırtıcılığa karşı kredilendirme yasaları getirdi."


English: "Anti-predatory measures in the animal kingdom are fascinating to observe."

Türkçe: "Hayvan krallığında yırtıcılara karşı alınan önlemler gözlemlemek için büyüleyicidir."


English: "The seminar focused on anti-predatory strategies for small businesses facing unfair competition."

Türkçe: "Seminere, haksız rekabete karşı küçük işletmeler için yırtıcılığa karşı stratejiler üzerine odaklandı."


English: "Some fish use camouflage as an anti-predatory tactic."

Türkçe: "Bazı balıklar, yırtıcılara karşı bir taktik olarak kamuflaj kullanır."


English: "The new regulation aims to curb anti-predatory behavior in the financial sector."

Türkçe: "Yeni düzenleme, finans sektöründe yırtıcılığa karşı davranışları sınırlamayı amaçlamaktadır."

Yorumlar