Anti-press ne demek?

"Anti-press" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" kelimesi "karşı" anlamına gelirken, "press" kelimesi "basın" anlamına gelir. Dolayısıyla "anti-press" tamamen Türkçeye "basına karşı" olarak çevrilebilir.

Mecazi anlamda, basın ve medya kuruluşlarına veya gazeteciliğe karşıt tutumları veya politikaları ifade edebilir. Bu, genellikle basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik eylemleri, medyaya yönelik düşmanca tutumları veya sansür uygulamalarını belirtmek için kullanılır.İşte "anti-press" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government's anti-press policies have been criticized by international watchdogs."

Türkçe: "Hükümetin basına karşı politikaları, uluslararası denetim kuruluşları tarafından eleştirildi."


English: "Activists are fighting against anti-press laws that threaten freedom of speech."

Türkçe: "Aktivistler, ifade özgürlüğünü tehdit eden basına karşı yasalarla mücadele ediyor."


English: "The journalist faced anti-press attacks after reporting on corruption."

Türkçe: "Gazeteci, yolsuzlukları rapor ettikten sonra basına karşı saldırılara maruz kaldı."


English: "Anti-press sentiments are growing in countries with authoritarian regimes."

Türkçe: "Otoriter rejimlere sahip ülkelerde basına karşı duygular artıyor."


English: "The new legislation is seen as an anti-press move to control the media narrative."

Türkçe: "Yeni yasa, medya anlatısını kontrol etmek için bir basına karşı hamle olarak görülüyor."

Yorumlar