Anti-profiteering ne demek?

"Anti-profiteering" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" kelimesi "karşı" anlamına gelir, "profiteering" ise "fahiş kar elde etme" veya "haksız kazanç" anlamına gelir. Dolayısıyla, "anti-profiteering" tamamen Türkçeye "fahiş kar elde etmeye karşı" veya "haksız kazanca karşı" olarak çevrilebilir.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan haksız yere yüksek kar elde etme pratiklerine karşı alınan önlemleri ve politikaları ifade eder.İşte "anti-profiteering" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government introduced anti-profiteering laws to protect consumers from unfair price hikes."

Türkçe: "Hükümet, tüketicileri haksız fiyat artışlarından korumak için fahiş kar elde etmeye karşı yasaları getirdi."


English: "Companies found guilty of profiteering will face strict penalties under the new anti-profiteering regulations."

Türkçe: "Fahiş kar elde etmekten suçlu bulunan şirketler, yeni haksız kazanca karşı düzenlemeler kapsamında sıkı cezalara maruz kalacak."


English: "Consumer rights groups have been advocating for stronger anti-profiteering measures to ensure fair pricing."

Türkçe: "Tüketici hakları grupları, adil fiyatlandırmayı sağlamak için daha güçlü haksız kazanca karşı önlemler savunuyor."


English: "The anti-profiteering committee is tasked with monitoring price movements to prevent exploitation."

Türkçe: "Fahiş kar elde etmeye karşı komite, sömürüyü önlemek için fiyat hareketlerini izlemekle görevlendirildi."


English: "After the natural disaster, the city implemented anti-profiteering policies to prevent businesses from taking advantage of the situation."

Türkçe: "Doğal afetten sonra, şehir işletmelerin durumdan faydalanmasını önlemek için fahiş kar elde etmeye karşı politikalar uyguladı."

Yorumlar