Anti-prostitution ne demek?

"Anti-prostitution" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak, "anti" kelimesi "karşı" anlamına, "prostitution" kelimesi ise "fuhuş" anlamına gelir. Dolayısıyla, "anti-prostitution" tamamen Türkçeye "fuhuşa karşı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, fuhuşun yasaklanması veya önlenmesi gerektiğini savunan düşünceleri veya hareketleri ifade eder ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan fuhuşa karşı çıkışı belirtir.İşte "anti-prostitution" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The new legislation was praised by anti-prostitution activists."

Türkçe: "Yeni yasa, fuhuşa karşı aktivistler tarafından övüldü."


English: "Anti-prostitution laws aim to protect vulnerable individuals from exploitation."

Türkçe: "Fuhuşa karşı yasalar, savunmasız bireyleri sömürüden korumayı amaçlar."


English: "The campaign focused on raising awareness about the dangers of prostitution, adopting an anti-prostitution stance."

Türkçe: "Kampanya, fuhuşun tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmaya odaklandı ve fuhuşa karşı bir duruş benimsedi."


English: "Many countries have adopted anti-prostitution policies to combat human trafficking."

Türkçe: "Birçok ülke, insan ticaretiyle mücadele etmek için fuhuşa karşı politikalar benimsemiştir."


English: "Anti-prostitution groups argue that legalizing prostitution only legitimizes the exploitation of women."

Türkçe: "Fuhuşa karşı gruplar, fuhuşun yasallaştırılmasının sadece kadınların sömürülmesini meşrulaştırdığını savunuyor."

Yorumlar