Anti-rachitic ne demek?

"Anti-rachitic" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" kelimesi "karşı" anlamına gelir ve "rachitic" kelimesi "raşitizm" ile ilgili anlamına gelir. Dolayısıyla, "anti-rachitic" tamamen Türkçeye "raşitizme karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle raşitizm hastalığını önlemek veya tedavi etmek için kullanılan vitaminler veya ilaçlarla ilgili olarak kullanılır ve mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan raşitizme karşı koruyucu veya tedavi edici özelliğini belirtir.


İşte "anti-rachitic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Vitamin D is known for its anti-rachitic properties, which help prevent rickets in children."
Türkçe: "D vitamini, çocuklarda raşitizmi önlemeye yardımcı olan raşitizme karşı özellikleriyle bilinir."

English: "The pediatrician recommended an anti-rachitic supplement to strengthen the child's bones."
Türkçe: "Çocuk doktoru, çocuğun kemiklerini güçlendirmek için raşitizme karşı bir takviye önerdi."

English: "In regions with low sunlight exposure, anti-rachitic vitamin D supplementation is crucial."
Türkçe: "Güneş ışığına az maruz kalınan bölgelerde, raşitizme karşı D vitamini takviyesi hayati önem taşır."

English: "The government initiated an anti-rachitic campaign to distribute vitamin D drops among infants."
Türkçe: "Hükümet, bebekler arasında D vitamini damlaları dağıtmak için bir raşitizme karşı kampanya başlattı."

English: "Anti-rachitic therapy is essential for correcting bone deformities caused by rickets."
Türkçe: "Raşitizm nedeniyle oluşan kemik deformitelerini düzeltmek için raşitizme karşı tedavi esastır."

Yorumlar