Anti-racism ne demek?

"Anti-racism" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" kelimesi "karşı" anlamına gelir ve "racism" kelimesi "ırkçılık" anlamına gelir. Dolayısıyla, "anti-racism" tamamen Türkçeye "ırkçılığa karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, ırkçılığa karşı mücadele etmeyi, ırkçı inanç ve uygulamaları reddetmeyi ve tüm insanların eşitliğini savunmayı ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan ırkçılığa karşı olma durumunu ve bu yöndeki eylemleri belirtir.İşte "anti-racism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The organization promotes anti-racism education in schools to combat prejudice."

Türkçe: "Organizasyon, önyargıyla mücadele etmek için okullarda ırkçılığa karşı eğitim teşvik ediyor."


English: "Anti-racism workshops help participants understand the impact of racial discrimination."

Türkçe: "Irkçılığa karşı atölyeler, katılımcıların ırksal ayrımcılığın etkisini anlamalarına yardımcı olur."


English: "She has been an active voice in the anti-racism movement for many years."

Türkçe: "O, yıllardır ırkçılığa karşı harekette aktif bir ses oldu."


English: "The anti-racism campaign aims to create a more inclusive and diverse community."

Türkçe: "Irkçılığa karşı kampanyanın amacı, daha kapsayıcı ve çeşitli bir toplum oluşturmaktır."


English: "Anti-racism efforts are essential for achieving social justice and equality."

Türkçe: "Irkçılığa karşı çabalar, sosyal adalet ve eşitlik elde etmek için hayati önem taşır."

Yorumlar