Anti-racketeering ne demek?

"Anti-racketeering" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" kelimesi "karşı" anlamına, "racketeering" kelimesi ise "şantaj ve tehdit yoluyla para kazanma" veya genel olarak "suç işleyerek para kazanma" anlamına gelir. Böylece, "anti-racketeering" tamamen Türkçeye "suç örgütlerine karşı" veya "suç işleyerek para kazanma faaliyetlerine karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle organize suçla mücadelede kullanılır ve suç örgütlerinin illegal faaliyetlerini önleme ve bu faaliyetlere karşı koyma çabalarını ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan suçla mücadele etmeyi ve suç örgütlerinin faaliyetlerini durdurmayı amaçlayan eylemleri belirtir.İşte "anti-racketeering" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government has implemented strict anti-racketeering laws to curb organized crime."

Türkçe: "Hükümet, organize suçu engellemek için sıkı suç örgütlerine karşı yasalar uygulamıştır."


English: "Law enforcement agencies are stepping up their anti-racketeering efforts."

Türkçe: "Kolluk kuvvetleri, suç örgütlerine karşı çabalarını artırıyor."


English: "The anti-racketeering task force has been successful in dismantling several criminal networks."

Türkçe: "Suç örgütlerine karşı görev gücü, birkaç suç ağını dağıtmada başarılı oldu."


English: "Businesses are encouraged to report any suspected racketeering activity to the anti-racketeering hotline."

Türkçe: "İşletmeler, şüphelenilen her türlü şantaj faaliyetini suç örgütlerine karşı ihbar hattına bildirmeye teşvik ediliyor."


English: "The new anti-racketeering legislation provides for harsher penalties for those involved in organized crime."

Türkçe: "Yeni suç örgütlerine karşı yasalar, organize suçla ilgilenenler için daha ağır cezalar öngörüyor."

Yorumlar