Anti-radar ne demek?

"Anti-radar" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" kelimesi "karşı" anlamına gelirken, "radar" kelimesi aynı zamanda Türkçede de kullanılan bir teknoloji terimidir. Dolayısıyla, "anti-radar" tamamen Türkçeye "radara karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, radar sistemlerinin tespit etme yeteneğini engellemek veya aldatmak için tasarlanmış teknoloji veya taktikleri ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan askeri ve sivil uygulamalarda radar tespitini önleme veya zorlaştırma amacı taşıyan tekniklere işaret eder.İşte "anti-radar" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The stealth aircraft are equipped with anti-radar materials to evade detection."

Türkçe: "Görünmezlik özelliğine sahip uçaklar, tespit edilmeyi engellemek için radara karşı malzemelerle donatılmıştır."


English: "Anti-radar technology has advanced significantly in recent years."

Türkçe: "Radara karşı teknoloji son yıllarda önemli ölçüde ilerleme kaydetti."


English: "The military uses anti-radar jammers to disrupt enemy radar systems."

Türkçe: "Askeri, düşman radar sistemlerini bozmak için radara karşı karıştırıcılar kullanır."


English: "Anti-radar paint is applied to the surface of the vessel to reduce its radar signature."

Türkçe: "Gemilerin radar imzasını azaltmak için yüzeyine radara karşı boya uygulanır."


English: "During the operation, the use of anti-radar measures was crucial to remaining undetected."

Türkçe: "Operasyon sırasında, tespit edilmemek için radara karşı önlemler alınması hayati öneme sahipti."

Yorumlar