Anti-radical ne demek?

"Anti-radical" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" kelimesi "karşı" anlamına gelir, "radical" ise "köktenci" veya "radikal" olarak çevrilebilir. Dolayısıyla, "anti-radical" tamamen Türkçeye "radikallere karşı" veya "köktencilere karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, radikal düşünceler, hareketler veya eylemlere karşı olma durumunu ifade eder.

Mecazi bir anlamdan ziyade, genellikle siyasi, sosyal veya dini bağlamlarda radikalizmle mücadele veya onun etkilerini azaltma amacı taşıyan yaklaşımlar ve politikalar için kullanılır.İşte "anti-radical" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government has launched an anti-radical program to prevent the spread of extremism."

Türkçe: "Hükümet, aşırıcılığın yayılmasını önlemek için radikallere karşı bir program başlattı."


English: "Anti-radical measures are essential to maintain the security and harmony within the community."

Türkçe: "Topluluk içindeki güvenlik ve uyumu korumak için radikallere karşı önlemler hayati önem taşır."


English: "The new policy aims to combat anti-radical ideologies through education and dialogue."

Türkçe: "Yeni politika, eğitim ve diyalog yoluyla radikallere karşı ideolojilerle mücadele etmeyi amaçlıyor."


English: "Activists have formed an anti-radical coalition to address the growing concerns of radicalization."

Türkçe: "Aktivistler, radikalleşme konusundaki artan endişeleri ele almak için radikallere karşı bir koalisyon oluşturdular."


English: "The community leaders emphasized the importance of anti-radical initiatives to protect the youth."

Türkçe: "Toplum liderleri, gençleri korumak için radikallere karşı girişimlerin önemini vurguladılar."

Yorumlar