Anti-rape ne demek?

"Anti-rape" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" kelimesi "karşı" anlamına, "rape" ise "tecavüz" kelimesine tekabül eder. Bu nedenle, "anti-rape" kelimesi tamamen Türkçeye "tecavüze karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, tecavüz ve cinsel saldırıya karşı önlemleri, politikaları veya tutumları ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan cinsel saldırıya karşı mücadeleyi ve bu tür suçların önlenmesine yönelik çabaları anlatır.İşte "anti-rape" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The university introduced new anti-rape programs to educate students about consent."

Türkçe: "Üniversite, öğrencilere rızayı öğretmek için yeni tecavüze karşı programlar tanıttı."


English: "Anti-rape activists are pushing for stricter laws to protect survivors of sexual assault."

Türkçe: "Tecavüze karşı aktivistler, cinsel saldırı mağdurlarını korumak için daha sıkı yasaların çıkarılmasını savunuyor."


English: "The anti-rape campaign has successfully raised awareness about the importance of bystander intervention."

Türkçe: "Tecavüze karşı kampanya, müdahil olmanın önemi konusunda farkındalığı başarıyla artırdı."


English: "She volunteers for an anti-rape hotline, offering support to those affected by sexual violence."

Türkçe: "Cinsel şiddetten etkilenenlere destek sunmak için bir tecavüze karşı yardım hattında gönüllü olarak çalışıyor."


English: "The workshop focused on anti-rape strategies, including self-defense and risk reduction."

Türkçe: "Atölye, kendini savunma ve riski azaltma dahil olmak üzere tecavüze karşı stratejiler üzerine odaklandı."

Yorumlar