Anti-rational ne demek?

"Anti-rational" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" kelimesi "karşı" anlamına, "rational" ise "mantıklı" veya "akılcı" kelimesine tekabül eder. Bu nedenle, "anti-rational" kelimesi tamamen Türkçeye "akla karşı" veya "mantığa karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, akılcılığa, mantığa veya rasyonel düşünceye karşıt tutumları veya görüşleri ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle felsefi, sanatsal veya entelektüel bağlamlarda rasyonel düşünceye ve metodolojilere meydan okuyan veya bunların sınırlılıklarını vurgulayan yaklaşımları anlatır.İşte "anti-rational" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The movement's anti-rational stance criticized the limitations of scientific reasoning."

Türkçe: "Hareketin akla karşı tutumu, bilimsel akıl yürütmenin sınırlılıklarını eleştirdi."


English: "His anti-rational arguments challenge the notion that logic alone can lead to truth."

Türkçe: "Onun mantığa karşı argümanları, yalnızca mantığın gerçeğe götürebileceği fikrini sorguluyor."


English: "The novel's anti-rational theme explores the irrational aspects of human nature."

Türkçe: "Romanın akla karşı teması, insan doğasının irrasyonel yönlerini keşfediyor."


English: "In his speech, he adopted an anti-rational perspective to emphasize emotional intelligence."

Türkçe: "Konuşmasında, duygusal zekayı vurgulamak için akılcılığa karşı bir perspektif benimsedi."


English: "The anti-rational discourse in art encourages a departure from traditional logical expressions."

Türkçe: "Sanattaki mantığa karşı söylem, geleneksel mantıksal ifadelerden uzaklaşmayı teşvik ediyor."

Yorumlar