Anti-rationalism ne demek?

"Anti-rationalism" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" kelimesi "karşı" anlamına, "rationalism" ise "rasyonalizm" kelimesine tekabül eder. Bu nedenle, "anti-rationalism" kelimesi tamamen Türkçeye "rasyonalizme karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, rasyonel düşünceye ve akıl yürütmeye dayanan her türlü teoriye veya inanca karşıt duruşu ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle felsefi bir terim olarak, rasyonalizmin sınırlılıklarını veya eksikliklerini vurgulayan düşünceleri anlatmak için kullanılır.İşte "anti-rationalism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The philosopher's anti-rationalism led him to explore alternative ways of understanding reality."

Türkçe: "Filozofun rasyonalizme karşı tutumu, onu gerçekliği anlamanın alternatif yollarını araştırmaya yöneltti."


English: "Anti-rationalism in contemporary art reflects a shift towards more emotional and intuitive expressions."

Türkçe: "Çağdaş sanattaki rasyonalizme karşı tutum, daha duygusal ve sezgisel ifadelere doğru bir kaymayı yansıtıyor."


English: "The debate between rationalism and anti-rationalism has been a central theme in many philosophical discussions."

Türkçe: "Rasyonalizm ve rasyonalizme karşı tutum arasındaki tartışma, birçok felsefi tartışmanın merkezi teması olmuştur."


English: "Some critics argue that anti-rationalism undermines the foundations of scientific inquiry."

Türkçe: "Bazı eleştirmenler, rasyonalizme karşı olmanın bilimsel sorgulamanın temellerini zayıflattığını savunuyor."


English: "The movement towards anti-rationalism challenges the dominance of logical reasoning in making ethical decisions."

Türkçe: "Rasyonalizme karşı hareket, etik kararlar alırken mantıksal akıl yürütmenin hakimiyetine meydan okuyor."


Yorumlar