Anti-rationalist ne demek?

"Anti-rationalist" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti" kelimesi "karşı", "rationalist" ise "rasyonalist" anlamına gelir. Bu nedenle, "anti-rationalist" kelimesi tamamen Türkçeye "rasyonalizme karşı olan" veya "rasyonalist olmayan" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle, akıl yürütme ve mantıksal çıkarımların bilgi edinmede temel olduğunu savunan rasyonalist yaklaşıma karşı duran kişileri veya düşünceleri ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan rasyonalizmin karşıtı düşünce ve inançları temsil eden bir sıfat olarak kullanılır.İşte "anti-rationalist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-rationalist view argues that not all knowledge can be obtained through reason alone."

Türkçe: "Rasyonalizme karşı görüş, tüm bilginin yalnızca akıl yoluyla elde edilemeyeceğini savunur."


English: "He is known for his anti-rationalist stance, emphasizing intuition over analytical thought."

Türkçe: "Analitik düşünceye karşı sezgiyi vurgulayarak, rasyonalizme karşı duruşuyla tanınır."


English: "Anti-rationalist philosophers often critique the limitations of scientific methods."

Türkçe: "Rasyonalizme karşı filozoflar sık sık bilimsel metodların sınırlılıklarını eleştirir."


English: "In literature, anti-rationalist themes explore the mysteries and emotions that logic cannot fully explain."

Türkçe: "Edebiyatta, rasyonalizme karşı temalar, mantığın tam olarak açıklayamadığı gizemleri ve duyguları keşfeder."


English: "The debate between rationalists and anti-rationalists is crucial in understanding different approaches to human knowledge."

Türkçe: "Rasyonalistler ile rasyonalizme karşı olanlar arasındaki tartışma, insan bilgisine yönelik farklı yaklaşımları anlamada kritiktir."

Yorumlar