Anti-rationality ne demek?

"Anti-rationality" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti" kelimesi "karşı" anlamına gelirken, "rationality" kelimesi "rasyonellik" veya "akılcılık" anlamına gelir. Bu nedenle, "anti-rationality" kelimesi tamamen Türkçeye "rasyonelliğe karşı" veya "akılcılığa karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, genellikle, akıl yürütme ve mantık yoluyla karar verme sürecine şüpheyle yaklaşan veya bunun yerine duygulara, sezgilere ya da inanca dayalı kararları tercih eden bir yaklaşımı ifade eder.

Mecazi bir anlamı olmaksızın, akılcı düşünceyi reddeden veya onunla çelişen düşünceleri ve tutumları temsil eder.İşte "anti-rationality" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The movement's anti-rationality stance has attracted individuals who favor emotion over logic."

Türkçe: "Hareketin akılcılığa karşı duruşu, mantık yerine duyguyu tercih eden bireyleri çekti."


English: "Anti-rationality arguments often arise in discussions about the role of faith versus reason."

Türkçe: "Akılcılığa karşı argümanlar genellikle inanç ile akıl arasındaki rol hakkındaki tartışmalarda ortaya çıkar."


English: "Some philosophers criticize the modern world for its overemphasis on anti-rationality."

Türkçe: "Bazı filozoflar, modern dünyanın akılcılığa karşı aşırı vurgusunu eleştirir."


English: "In his book, the author explores the dangers of anti-rationality in political decision-making."

Türkçe: "Yazar, kitabında politik karar alma sürecinde akılcılığa karşı olmanın tehlikelerini araştırır."


English: "The trend towards anti-rationality in social media has been a concern for educators."

Türkçe: "Sosyal medyada akılcılığa karşı bir eğilim olması, eğitimciler için bir endişe kaynağı olmuştur."

Yorumlar