Anti-recession ne demek?

"Anti-recession" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti" kelimesi "karşı" anlamına, "recession" kelimesi ise "durgunluk" veya "resesyon" anlamına gelir. Dolayısıyla "anti-recession", tamamen Türkçeye "durgunluğa karşı" olarak çevrilebilir.

Mecazi anlamda, ekonomik durgunluğun veya resesyonun etkilerini azaltmayı, önlemeyi veya ona karşı koymayı amaçlayan politika, strateji veya önlemleri ifade eder.İşte "anti-recession" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government implemented anti-recession measures to stimulate the economy."

Türkçe: "Hükümet, ekonomiyi canlandırmak için durgunluğa karşı önlemler uyguladı."


English: "Experts are debating the effectiveness of anti-recession strategies in preventing a financial crisis."

Türkçe: "Uzmanlar, finansal bir krizi önlemede durgunluğa karşı stratejilerin etkinliğini tartışıyorlar."


English: "Many businesses adopt anti-recession tactics to survive during economic downturns."

Türkçe: "Birçok işletme, ekonomik durgunluk dönemlerinde hayatta kalmak için durgunluğa karşı taktikler benimser."


English: "The central bank's anti-recession policies included lowering interest rates and quantitative easing."

Türkçe: "Merkez bankasının durgunluğa karşı politikaları, faiz oranlarını düşürmeyi ve niceliksel gevşemeyi içeriyordu."


English: "Despite the anti-recession efforts, the economy entered a period of slow growth."

Türkçe: "Durgunluğa karşı çabalarına rağmen, ekonomi yavaş büyüme dönemine girdi."

Yorumlar