Anti-recessionary ne demek?

"Anti-recessionary" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" "karşı", "recessionary" ise "durgunlukla ilgili" anlamına gelir. Tamamen Türkçeye "durgunluğa karşı" olarak çevrilebilir.

Mecazi anlamda, ekonomik durgunluğu önlemeye yönelik veya durgunluk etkilerini hafifletmeye yönelik politika, eylem veya önlemleri ifade eder.İşte "anti-recessionary" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government's anti-recessionary measures helped to avoid a severe economic downturn."

Türkçe: "Hükümetin durgunluğa karşı önlemleri, ciddi bir ekonomik gerilemeyi önlemeye yardımcı oldu."


English: "Analysts recommend anti-recessionary policies to combat the effects of the global financial crisis."

Türkçe: "Analistler, küresel finansal krizin etkileriyle mücadele etmek için durgunluğa karşı politikalar öneriyorlar."


English: "The central bank adopted anti-recessionary tactics, including rate cuts and increased liquidity."

Türkçe: "Merkez bankası, faiz indirimleri ve artırılmış likidite dahil olmak üzere durgunluğa karşı taktikler benimsedi."


English: "During the recession, companies focused on anti-recessionary strategies to maintain their profitability."

Türkçe: "Durgunluk sırasında, şirketler karlılıklarını korumak için durgunluğa karşı stratejilere odaklandılar."


English: "Economists debate the long-term impact of anti-recessionary spending on national debt."

Türkçe: "Ekonomistler, durgunluğa karşı harcamaların ulusal borç üzerindeki uzun vadeli etkisini tartışıyorlar."

Yorumlar