Anti-red ne demek?

"Anti-red" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti" "karşı", "red" ise "kırmızı" anlamına gelir.

Ancak, bu terim genellikle siyasi bir bağlamda kullanılır ve "kırmızıya karşı" veya daha spesifik olarak "komünizme veya sosyalizme karşı" anlamına gelir.

Bu nedenle, "anti-red" terimi genellikle "komünizm karşıtı" veya "sosyalizm karşıtı" olarak çevrilebilir.İşte "anti-red" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The Cold War era was marked by intense anti-red sentiment in the West."

Türkçe: "Soğuk Savaş dönemi, Batı'da yoğun bir komünizm karşıtı duyguyla belirlenmişti."


English: "Many Hollywood actors were blacklisted due to their alleged anti-red activities."

Türkçe: "Birçok Hollywood aktörü, iddia edilen komünizm karşıtı faaliyetleri nedeniyle kara listeye alındı."


English: "The government launched anti-red campaigns to root out communist influences."

Türkçe: "Hükümet, komünist etkileri kökünden söküp atmak için komünizm karşıtı kampanyalar başlattı."


English: "Anti-red propaganda was widespread during the McCarthy era."

Türkçe: "McCarthy döneminde komünizm karşıtı propaganda yaygındı."


English: "He was a staunch anti-red activist, dedicating his life to fighting communism."

Türkçe: "O, tutkulu bir komünizm karşıtı aktivistti ve hayatını komünizmle mücadeleye adamıştı."

Yorumlar