Anti-reductionism ne demek?

"Anti-reductionism" terimini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti-" ön eki "karşı" anlamına gelirken, "reductionism" kelimesi "indirgemecilik" olarak çevrilebilir. Dolayısıyla, "anti-reductionism" tamamen Türkçeye "indirgemeciliğe karşı" olarak çevrilebilir.

İndirgemecilik, karmaşık fenomenleri ve teorileri, onların en basit veya temel bileşenlerine veya açıklamalarına indirgeyerek anlama eğiliminde olan bir yaklaşımdır. 

Anti-indirgemecilik veya indirgemeciliğe karşı olmak, bu tür basitleştirmelerin yetersiz olduğu ve karmaşık sistemlerin, parçalarının toplamından daha fazlasını temsil ettiği fikrini savunur. Bu yaklaşım, özellikle felsefe, psikoloji, sosyoloji ve biyoloji gibi alanlarda önemlidir.İşte "anti-reductionism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "His research supports anti-reductionism by showing that social behaviors cannot be fully explained by biology alone."

Türkçe: "Araştırması, sosyal davranışların yalnızca biyoloji ile tamamen açıklanamayacağını göstererek indirgemeciliğe karşı duruşu destekliyor."


English: "Anti-reductionism argues that understanding consciousness requires more than just analyzing neural processes."

Türkçe: "Indirgemeciliğe karşı görüş, bilincin anlaşılmasının sadece sinirsel süreçlerin analiz edilmesinden daha fazlasını gerektirdiğini savunur."


English: "In philosophy of mind, anti-reductionism is a common stance against physicalism."

Türkçe: "Zihin felsefesinde, indirgemeciliğe karşı duruş, fizikalizme karşı yaygın bir tutumdur."


English: "The debate between reductionism and anti-reductionism is central to discussions about the nature of scientific explanation."

Türkçe: "Indirgemecilik ile indirgemeciliğe karşı duruş arasındaki tartışma, bilimsel açıklamanın doğası hakkındaki tartışmaların merkezindedir."


English: "Anti-reductionism emphasizes the importance of emergent properties that cannot be predicted from the sum of individual components."

Türkçe: "Indirgemeciliğe karşı duruş, bireysel bileşenlerin toplamından öngörülemeyen ortaya çıkan özelliklerin önemini vurgular."

Yorumlar