Anti-reformist ne demek?

"Anti-reformist" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti-" ön eki "karşı" anlamına gelirken, "reformist" kelimesi "reformcu" veya "yenilikçi" anlamına gelir. Dolayısıyla, "anti-reformist" kelimesinin tam karşılığı Türkçede "reform karşıtı" veya "yeniliğe karşı çıkan" olarak ifade edilir. 

Genellikle, mevcut durumun korunmasını savunan ve değişim veya yeniliklere karşı çıkan kişi veya gruplar için kullanılır.

Mecazi anlamda, "anti-reformist" ifadesi, statükonun korunmasını tercih eden, mevcut düzenin değiştirilmesine karşı direnç gösteren bir tutumu ifade eder.İşte "anti-reformist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-reformist sentiment in the country is a major obstacle to progress."

Türkçe: "Ülkedeki reform karşıtı duyarlılık, ilerlemenin önündeki büyük bir engeldir."


English: "Anti-reformist leaders rallied their supporters to oppose the new legislation."

Türkçe: "Reform karşıtı liderler, yeni mevzuata karşı çıkmak için destekçilerini topladı."


English: "Despite the efforts of reformists, the anti-reformist faction remains influential."

Türkçe: "Reformcuların çabalarına rağmen, reform karşıtı fraksiyon etkili olmaya devam ediyor."


English: "The debate between the reformists and the anti-reformists is heating up."

Türkçe: "Reformcular ile reform karşıtları arasındaki tartışma kızışıyor."


English: "Anti-reformist policies have been criticized for hindering innovation and growth."

Türkçe: "Reform karşıtı politikalar, yenilik ve büyümeyi engelledikleri için eleştirildi."

Yorumlar