Anti-regulatory ne demek?

"Anti-regulatory" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek, "anti-" ön eki "karşı" anlamına gelir, "regulatory" kelimesi ise "düzenleyici" veya "regülasyon" ile ilgili anlamına gelir.

Dolayısıyla, "anti-regulatory" kelimesinin tam karşılığı Türkçede "düzenlemeye karşı" veya "regülasyon karşıtı" olarak ifade edilir. Genellikle, devletin iş dünyası ve diğer alanlardaki düzenleyici müdahalelerine karşı çıkan bir tutumu ifade eder.

Mecazi anlamda, "anti-regulatory" ifadesi, bireylerin veya kuruluşların özgürlük ve bağımsızlık taleplerini vurgulayan, aşırı düzenlemelere ve kontrol mekanizmalarına karşı çıkan bir yaklaşımı temsil eder.İşte "anti-regulatory" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The business community often expresses anti-regulatory views, arguing that too much regulation stifles innovation."

Türkçe: "İş dünyası sık sık düzenlemeye karşı görüşler ifade eder, fazla düzenlemenin yeniliği boğduğunu savunur."


English: "Anti-regulatory lobbyists work hard to influence lawmakers to reduce government oversight."

Türkçe: "Düzenlemeye karşı lobiciler, hükümet denetimini azaltmak için yasamacıları etkilemek amacıyla çok çalışır."


English: "The anti-regulatory stance of the new administration has led to significant changes in environmental policies."

Türkçe: "Yeni yönetimin düzenlemeye karşı tutumu, çevre politikalarında önemli değişikliklere yol açtı."


English: "Critics argue that the anti-regulatory approach can lead to increased risks to public health and safety."

Türkçe: "Eleştirmenler, düzenlemeye karşı yaklaşımın kamu sağlığı ve güvenliği için artan risklere yol açabileceğini savunuyor."


English: "There is a growing anti-regulatory sentiment among small business owners who feel burdened by complex regulations."

Türkçe: "Karmaşık düzenlemelerden bıkmış küçük işletme sahipleri arasında artan bir düzenlemeye karşı duyarlılık var."

Yorumlar