Anti-riot ne demek?

"Anti-riot" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" ön eki "karşı" anlamına, "riot" ise "isyan" veya "ayaklanma" kelimesine denk gelir. Bu nedenle, tamamıyla Türkçeye çevrildiğinde "isyan karşıtı" veya "ayaklanma karşıtı" anlamına gelir.

Mecazi bir anlamdan ziyade, bu terim genellikle toplumsal olaylara müdahalede bulunan güvenlik güçlerinin, isyanı bastırmak veya kontrol altına almak için kullandıkları yöntemler ve ekipmanlar bağlamında kullanılır.İşte "anti-riot" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The police deployed anti-riot gear to manage the escalating protests."

Türkçe: "Polis, tırmanan protestoları yönetmek için isyan karşıtı ekipman kullandı."


English: "Anti-riot measures were taken to ensure the safety of the public during the demonstration."

Türkçe: "Gösteri sırasında halkın güvenliğini sağlamak için isyan karşıtı önlemler alındı."


English: "The government is considering new anti-riot laws to prevent future disturbances."

Türkçe: "Hükümet, gelecekteki olayları önlemek için yeni isyan karşıtı yasaları düşünüyor."


English: "Specialized anti-riot units were called in to restore order in the city."

Türkçe: "Şehirdeki düzeni yeniden sağlamak için uzman isyan karşıtı birimler çağrıldı."


English: "The use of anti-riot tactics has sparked a debate on the balance between security and human rights."

Türkçe: "Isyan karşıtı taktiklerin kullanımı, güvenlik ile insan hakları arasındaki denge üzerine bir tartışma başlattı."

Yorumlar