Anti-ritualism ne demek?

"Anti-ritualism" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" ön eki "karşı" anlamına gelirken, "ritualism" kelimesi "ritüelcilik" veya "ayinlerin yapılmasına büyük önem verme" anlamına gelir. Böylece, "anti-ritualism" tam olarak Türkçeye "ritüelcilik karşıtlığı" olarak çevrilebilir.

Mecazi bir anlamdan ziyade, bu terim genellikle belli ritüel ve törenlere, özellikle dini ritüellere, karşı çıkışı veya onların gereksiz veya zararlı olduğuna inanılmasını ifade eder.İşte "anti-ritualism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The movement's anti-ritualism stance challenges traditional religious practices."

Türkçe: "Hareketin ritüelcilik karşıtlığı duruşu, geleneksel dini pratiklere meydan okuyor."


English: "Anti-ritualism in the community has led to a decline in ceremonial participation."

Türkçe: "Topluluktaki ritüelcilik karşıtlığı, törenlere katılımda bir düşüşe yol açtı."


English: "The philosopher's writings on anti-ritualism question the value of empty ceremonies."

Türkçe: "Filozofun ritüelcilik karşıtlığı üzerine yazıları, boş törenlerin değerini sorguluyor."


English: "Anti-ritualism is gaining traction among those who seek a more personal spirituality."

Türkçe: "Ritüelcilik karşıtlığı, daha kişisel bir maneviyat arayanlar arasında ilgi görüyor."


English: "Her anti-ritualism views were controversial, provoking discussions on religious freedom."

Türkçe: "Onun ritüelcilik karşıtlığı görüşleri tartışmalıydı ve dini özgürlük üzerine tartışmaları provoke etti."

Yorumlar