Anti-rock ne demek?

"Anti-rock" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" ön eki "karşı" anlamına gelirken, "rock" kelimesi "rock müzik" anlamına gelir. Dolayısıyla, "anti-rock" tam olarak Türkçeye "rock müziğe karşı" olarak çevrilebilir.

Mecazi bir anlamdan ziyade, bu terim genellikle rock müziğin değerlerine, estetiğine veya etkilerine karşı çıkan bir tutumu ifade eder.İşte "anti-rock" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-rock campaign in the 1950s aimed to protect youth from what they considered moral decay."

Türkçe: "1950'lerdeki rock müziğe karşı kampanya, gençleri ahlaki çöküş olarak gördükleri şeyden korumayı amaçlıyordu."


English: "Parents' groups have often been anti-rock, blaming the genre for various social ills."

Türkçe: "Ebeveyn grupları sıklıkla rock müziğe karşı olmuş ve türü çeşitli sosyal sorunların suçlusu olarak görmüşlerdir."


English: "Critics accuse some politicians of adopting an anti-rock stance to gain favor with conservative voters."

Türkçe: "Eleştirmenler, bazı politikacıların muhafazakar seçmenlerin beğenisini kazanmak için rock müziğe karşı bir tutum benimsediğini iddia ediyor."


English: "The anti-rock sentiment in certain communities has led to bans on rock concerts and censorship of rock music."

Türkçe: "Bazı topluluklardaki rock müziğe karşı duyulan antipati, rock konserlerinin yasaklanmasına ve rock müziğin sansürlenmesine yol açtı."


English: "Despite the anti-rock attitudes of their parents, many teenagers continue to embrace rock music as a form of rebellion."

Türkçe: "Ebeveynlerinin rock müziğe karşı tutumlarına rağmen, birçok genç, isyanın bir biçimi olarak rock müziğini benimsemeye devam ediyor."

Yorumlar