Anti-roll ne demek?

"Anti-roll" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" ön eki "karşı" anlamına gelirken, "roll" kelimesi "yuvarlanma" veya "dönme" anlamına gelir. Bu nedenle, "anti-roll" terimi tam olarak Türkçeye "yuvarlanmaya karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim genellikle araçların dönüşler sırasında gövdesinin yana yatmasını önlemek için kullanılan mekanizma veya sistemleri ifade eder ve özellikle otomobil güvenliği ve mühendisliği bağlamında kullanılır.

Mecazi bir anlamdan ziyade, teknik bir terim olarak kullanılır.İşte "anti-roll" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The car's anti-roll bar helps to improve handling on tight corners."

Türkçe: "Arabanın anti-roll çubuğu, sıkı virajlarda kontrolü artırmaya yardımcı olur."


English: "During the race, the driver felt the benefits of the anti-roll system, keeping the car stable at high speeds."

Türkçe: "Yarış sırasında, sürücü yüksek hızlarda aracı stabil tutan anti-roll sisteminin faydalarını hissetti."


English: "Engineers are working on advanced anti-roll technology to make future vehicles safer."

Türkçe: "Mühendisler, gelecekteki araçları daha güvenli hale getirmek için gelişmiş anti-roll teknolojisi üzerinde çalışıyorlar."


English: "The new model includes an enhanced anti-roll feature for better performance on uneven terrain."

Türkçe: "Yeni model, engebeli arazide daha iyi performans için geliştirilmiş bir anti-roll özelliği içerir."


English: "After installing an aftermarket anti-roll kit, the difference in the vehicle's cornering ability was noticeable."

Türkçe: "Piyasadan alınan bir anti-roll kiti monte edildikten sonra, aracın viraj alma kabiliyetindeki fark gözle görülür oldu."

Yorumlar