Anti-romantic ne demek?

"Anti-romantic" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak; "anti-" ön eki "karşı" anlamına, "romantic" ise "romantik" anlamına gelir. Böylece, bu terim Türkçede "romantizme karşı" olarak çevrilebilir.

Genellikle, romantizmin idealize edilmiş duygusal veya aşk temalarına karşıt bir tutum veya bakış açısını ifade etmek için kullanılır. Bu terim, edebiyat, sanat ve hatta kişisel ilişkiler bağlamında mecazi anlamda kullanılabilir, genellikle romantik ideallere, duygusallığa veya aşkın geleneksel ifadelerine eleştirel bir yaklaşımı belirtir.İşte "anti-romantic" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The novel presents an anti-romantic view of marriage, focusing on the practical aspects rather than love."

Türkçe: "Roman, evliliğe karşı romantik bir görüş sunar ve aşktan ziyade pratik yönlerine odaklanır."


English: "His anti-romantic attitude towards relationships emphasizes independence and self-sufficiency."

Türkçe: "İlişkilere yönelik anti-romantik tutumu, bağımsızlık ve kendine yeterliliği vurgular."


English: "The artist's work is known for its anti-romantic approach, rejecting the beautification of reality."

Türkçe: "Sanatçının eseri, gerçekliğin güzelleştirilmesini reddeden anti-romantik yaklaşımıyla bilinir."


English: "In contrast to the prevailing romantic trends of his time, he adopted an anti-romantic stance in his writings."

Türkçe: "Zamanının hâkim romantik eğilimlerinin aksine, yazılarında romantizme karşı bir duruş benimsedi."


English: "The film's anti-romantic storyline challenges traditional narratives about love and relationships."

Türkçe: "Filmin anti-romantik hikayesi, aşk ve ilişkiler hakkındaki geleneksel anlatıları sorgular."

Yorumlar