Anti-royalist ne demek?

"Anti-royalist" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" "karşı" anlamına ve "royalist" ise "kralcı" ya da "monarşi yanlısı" anlamına gelir. Tam anlamıyla Türkçeye "kralcılara karşı" veya "monarşi karşıtı" olarak çevirebiliriz.

Mecazi anlamda, genellikle monarşi ve kraliyet ailesinin otoritesine, yönetimine veya varlığına karşı çıkan bireyleri veya görüşleri ifade eder.İşte "anti-royalist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-royalist sentiment has been growing in the country, leading to widespread protests."

Türkçe: "Ülkede monarşi karşıtı duygu artıyor, bu da yaygın protestolara yol açıyor."


English: "He wrote several articles expressing his anti-royalist views, criticizing the monarchy's role in modern society."

Türkçe: "Monarşinin modern toplumdaki rolünü eleştiren, monarşi karşıtı görüşlerini ifade eden birkaç makale yazdı."


English: "Anti-royalist groups are calling for the abolition of the monarchy and the establishment of a republic."

Türkçe: "Monarşi karşıtı gruplar, monarşinin kaldırılması ve bir cumhuriyetin kurulması çağrısında bulunuyorlar."


English: "The debate between royalists and anti-royalists has intensified, with both sides presenting strong arguments."

Türkçe: "Kralcılar ve monarşi karşıtları arasındaki tartışma şiddetlendi, her iki taraf da güçlü argümanlar sunuyor."


English: "As an anti-royalist, she believes that the monarchy is outdated and that the nation should move towards a more democratic governance model."

Türkçe: "Bir monarşi karşıtı olarak, monarşinin modası geçmiş olduğuna ve ulusun daha demokratik bir yönetim modeline doğru ilerlemesi gerektiğine inanıyor."

Yorumlar