Anti-rust ne demek?

"Anti-rust" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" "karşı" anlamına gelir ve "rust" ise "pas" anlamına gelir. Dolayısıyla tamamen Türkçeye "pas karşıtı" veya "pas önleyici" olarak çevirilebilir.

Mecazi bir anlamı yoktur, genellikle metallerin oksidasyona karşı korunmasını sağlayan ürünler veya yöntemler için kullanılır.İşte "anti-rust" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The company claims that their new anti-rust coating will protect cars for up to 10 years."

Türkçe: "Şirket, yeni pas önleyici kaplamanın arabaları 10 yıla kadar koruyacağını iddia ediyor."


English: "He applied an anti-rust primer before painting the fence to prevent corrosion."

Türkçe: "Çiti boyamadan önce korozyonu önlemek için pas karşıtı bir astar uyguladı."


English: "Anti-rust products are essential for maintaining the integrity of metal structures in humid climates."

Türkçe: "Pas karşıtı ürünler, nemli iklimlerde metal yapıların bütünlüğünü korumak için hayati öneme sahiptir."


English: "The bridge underwent a thorough anti-rust treatment to ensure its longevity."

Türkçe: "Köprü, uzun ömrünü sağlamak için kapsamlı bir pas önleyici işlemden geçti."


English: "Regular application of anti-rust oil can significantly extend the life of outdoor machinery."

Türkçe: "Pas önleyici yağın düzenli uygulanması, dış mekan makinelerinin ömrünü önemli ölçüde uzatabilir."

Yorumlar