Anti-satellite ne demek?

"Anti-satellite" kelimesi, kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde "anti-" karşı anlamına gelir ve "satellite" ise "uydu" anlamına gelir. Bu nedenle, tamamen Türkçeye "uydu karşıtı" olarak çevirilir.

Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim genellikle uyduları etkisiz hale getirmek, yok etmek veya onların işlevlerini bozmak için kullanılan teknolojileri ve silahları ifade etmek için kullanılır.İşte "anti-satellite" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The development of anti-satellite weapons has raised concerns about space warfare."

Türkçe: "Uydu karşıtı silahların geliştirilmesi, uzay savaşları hakkında endişelere neden oldu."


English: "Many countries have agreed to avoid the testing of anti-satellite technology to prevent space debris."

Türkçe: "Birçok ülke, uzay çöplerini önlemek için uydu karşıtı teknolojinin test edilmesinden kaçınmayı kabul etti."


English: "Anti-satellite missiles are capable of destroying enemy satellites in orbit."

Türkçe: "Uydu karşıtı füzeler, yörüngedeki düşman uydularını yok etme kapasitesine sahiptir."


English: "The treaty aims to limit the deployment of anti-satellite systems in space."

Türkçe: "Antlaşmanın amacı, uzaydaki uydu karşıtı sistemlerin konuşlandırılmasını sınırlamaktır."


English: "There is a growing need for international cooperation to address the threat of anti-satellite weapons."

Türkçe: "Uydu karşıtı silahların tehdidini ele almak için uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır."

Yorumlar