Anti-segregation ne demek?

"Anti-segregation" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" karşıtı veya karşı, "segregation" ise ayrımcılık veya ayrım anlamına gelir.

Tamamen Türkçeye çevirdiğimizde "ayrımcılığa karşı" veya "ayrım yapmama" anlamına gelir.

Mecazi anlamı yoktur; genellikle ırk, cinsiyet, din veya benzeri nedenlerle yapılan ayrımcılığa karşı çıkan bir tutumu ifade eder.İşte "anti-segregation" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-segregation activists organized protests to demand equal rights for all citizens."

Türkçe: "Ayrımcılığa karşı aktivistler, tüm vatandaşlar için eşit haklar talep etmek amacıyla protestolar düzenledi."


English: "Anti-segregation laws were passed to end racial discrimination in schools and public places."

Türkçe: "Okullarda ve kamusal alanlarda ırksal ayrımcılığı sona erdirmek için ayrımcılığa karşı yasalar çıkarıldı."


English: "The anti-segregation movement played a crucial role in the civil rights struggle."

Türkçe: "Ayrımcılığa karşı hareket, sivil haklar mücadelesinde kritik bir rol oynadı."


English: "Leaders of the anti-segregation efforts aimed to create a society where everyone is treated equally."

Türkçe: "Ayrımcılığa karşı çaba gösteren liderler, herkesin eşit muamele gördüğü bir toplum yaratmayı amaçladı."


English: "Despite the progress, the fight against segregation and for inclusion continues in many parts of the world."

Türkçe: "İlerlemeye rağmen, birçok dünya bölgesinde ayrımcılığa karşı ve kapsayıcılık için mücadele devam ediyor."

Yorumlar