Anti-seizure ne demek?

"Anti-seizure" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" karşıtı veya karşı, "seizure" ise nöbet anlamına gelir. Bu nedenle, tamamen Türkçeye "nöbete karşı" olarak çevirebiliriz.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle epilepsi gibi nöbetlere neden olan durumları önlemek veya tedavi etmek için kullanılan ilaçları veya yöntemleri ifade eder.İşte "anti-seizure" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The doctor prescribed an anti-seizure medication to help control her epilepsy."

Türkçe: "Doktor, epilepsisini kontrol altına almak için ona nöbete karşı bir ilaç reçete etti."


English: "Research is ongoing to develop more effective anti-seizure drugs with fewer side effects."

Türkçe: "Daha az yan etkisi olan daha etkili nöbete karşı ilaçlar geliştirmek için araştırmalar devam ediyor."


English: "Some patients with brain injuries may require anti-seizure medications to prevent convulsions."

Türkçe: "Beyin yaralanması olan bazı hastalar, nöbetleri önlemek için nöbete karşı ilaçlar gerektirebilir."


English: "Lifestyle changes and anti-seizure treatments can significantly improve the quality of life for those with seizure disorders."

Türkçe: "Yaşam tarzı değişiklikleri ve nöbete karşı tedaviler, nöbet bozukluğu olan kişilerin yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir."


English: "Combining anti-seizure therapy with other treatments can be beneficial for managing complex seizure conditions."

Türkçe: "Nöbete karşı terapiyi diğer tedavilerle birleştirmek, karmaşık nöbet durumlarını yönetmede faydalı olabilir."

Yorumlar