Anti-Semite ne demek?

"Anti-Semite" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" karşıtı veya karşı anlamına gelir, "Semite" ise Semitik halklar veya özellikle Yahudilere atıfta bulunur.

Bu nedenle, tamamen Türkçeye "Yahudilere karşı olan kişi" olarak çevirebiliriz.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan Yahudilere yönelik önyargı ve düşmanlığı ifade eden bir terimdir.


İşte "anti-Semite" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The speaker was accused of being an anti-Semite due to his controversial remarks about Jews."
Türkçe: "Konuşmacı, Yahudilere yönelik tartışmalı yorumları nedeniyle Yahudilere karşı olan biri olmakla suçlandı."

English: "Historical documents reveal the spread of anti-Semite ideologies in the 20th century."
Türkçe: "Tarihi belgeler, 20. yüzyılda Yahudilere karşı ideolojilerin yayılmasını ortaya koyuyor."

English: "Anti-Semite propaganda was rampant in Nazi Germany, leading to horrific consequences for the Jewish community."
Türkçe: "Nazi Almanyası'nda Yahudilere karşı propaganda yaygındı, bu da Yahudi topluluğu için korkunç sonuçlara yol açtı."

English: "Education and awareness are key to combating anti-Semite sentiments in society."
Türkçe: "Eğitim ve farkındalık, toplumdaki Yahudilere karşı duygularla mücadelede anahtardır."

English: "The organization aims to monitor and report on anti-Semite activities worldwide."
Türkçe: "Organizasyonun amacı, dünya çapında Yahudilere karşı faaliyetleri izlemek ve raporlamaktır."

Yorumlar