Anti-Semitism ne demek?

"Anti-Semitism" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" karşıtı veya karşı anlamına gelir, "Semitism" ise Semitik halklar, özellikle de Yahudilere yönelik inançlar, davranışlar ve kültür ile ilişkilidir.

Dolayısıyla, tamamen Türkçeye "Yahudi karşıtlığı" olarak çevirebiliriz.

Bu terimin mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan Yahudilere yönelik düşmanlık, önyargı ve ayrımcılığı ifade eder.İşte "anti-Semitism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The rise of anti-Semitism in certain communities is alarming and calls for immediate action."

Türkçe: "Belirli topluluklarda Yahudi karşıtlığının artışı endişe verici ve acil eylem çağrısı yapmaktadır."


English: "Anti-Semitism has no place in a civilized society, where respect and tolerance should prevail."

Türkçe: "Yahudi karşıtlığının medeni bir toplumda yeri yoktur, burada saygı ve hoşgörünün hakim olması gerekir."


English: "Historically, anti-Semitism has led to significant suffering and injustices against Jewish communities."

Türkçe: "Tarihsel olarak, Yahudi karşıtlığı Yahudi topluluklarına karşı önemli acılara ve adaletsizliklere yol açmıştır."


English: "Combating anti-Semitism requires a collective effort from all sectors of society."

Türkçe: "Yahudi karşıtlığıyla mücadele, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasını gerektirir."


English: "The conference on religious tolerance included discussions on ways to address and reduce anti-Semitism."

Türkçe: "Dini hoşgörü üzerine yapılan konferans, Yahudi karşıtlığını ele almanın ve azaltmanın yolları üzerine tartışmaları içerdi."

Yorumlar