Anti-sexual ne demek?

"Anti-sexual" ifadesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek; "anti-" ön eki "karşı" anlamına, "sexual" kelimesi ise "cinsel" anlamına gelir. Bu nedenle, "anti-sexual" tam olarak Türkçeye "cinselliğe karşı" olarak çevrilebilir.

Bu ifade, cinsel davranışlar, içerikler veya dürtülere karşı olma durumunu ifade edebilir ve genellikle cinsel içeriklerin yer aldığı medya, davranışlar veya etkileşimlerin karşısında olunduğunda kullanılır.

Mecazi bir anlamı özel bir bağlamda olabilir, özellikle belli bir durum veya içerikle ilgili cinsel unsurlara karşı çıkan tutumları ifade ederken.İşte "anti-sexual" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The new regulations are seen as anti-sexual freedom by many activists."

Türkçe: "Yeni düzenlemeler, birçok aktivist tarafından cinsel özgürlüğe karşı olarak görülüyor."


English: "Her anti-sexual harassment training emphasizes the importance of consent."

Türkçe: "Onun cinsel tacize karşı eğitimi, rızanın önemini vurguluyor."


English: "The anti-sexual content filter blocks websites with explicit material."

Türkçe: "Cinsel içeriğe karşı filtre, açık materyaller içeren web sitelerini engelliyor."


English: "Their anti-sexual violence campaign has successfully raised public awareness."

Türkçe: "Onların cinsel şiddete karşı kampanyası başarıyla halkın farkındalığını artırdı."


English: "The organization advocates for an anti-sexual exploitation stance in the film industry."

Türkçe: "Organizasyon, film endüstrisinde cinsel sömürüye karşı bir duruş savunuyor."

Yorumlar