Anti-sexuality ne demek?

"Anti-sexuality" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak; "anti-" ön eki "karşı" anlamına, "sexuality" kelimesi ise "cinsellik" anlamına gelir. Dolayısıyla "anti-sexuality" ifadesi tam olarak Türkçeye "cinselliğe karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim, cinsellikle ilgili tüm ifadeleri, eylemleri veya tutumları reddetme veya onlara karşı olma durumunu ifade edebilir.

Mecazi anlamda, bireylerin veya toplulukların cinselliği reddetme veya onu önemsizleştirme eğilimlerini vurgulayabilir.İşte "anti-sexuality" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The group's anti-sexuality stance has sparked controversy in the community."

Türkçe: "Grubun cinselliğe karşı tutumu, toplulukta tartışma yarattı."


English: "Her book critiques the anti-sexuality norms imposed by society."

Türkçe: "Kitabı, toplum tarafından dayatılan cinselliğe karşı normları eleştiriyor."


English: "Some conservative cultures have an inherent anti-sexuality attitude."

Türkçe: "Bazı muhafazakar kültürlerin doğuştan gelen bir cinselliğe karşı tutumu vardır."


English: "The policy's anti-sexuality bias is evident in its restrictive measures."

Türkçe: "Politikanın cinselliğe karşı önyargısı, kısıtlayıcı önlemlerinde açıkça görülmektedir."


English: "Debates around anti-sexuality often ignore the importance of sexual health and rights."

Türkçe: "Cinselliğe karşı tartışmalar çoğunlukla cinsel sağlık ve haklarının önemini göz ardı ediyor."

Yorumlar