Anti-ship ne demek?

"Anti-ship" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak; "anti-" ön eki "karşı" anlamına gelirken, "ship" kelimesi "gemi" anlamına gelir. Böylece, "anti-ship" ifadesi tam olarak Türkçeye "gemilere karşı" olarak çevrilebilir.

Bu terim genellikle askeri bağlamda kullanılır ve gemilere karşı kullanılan silahlar veya savunma sistemlerini ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur, çünkü bu terim özellikle denizcilik ve askeri terminolojide teknik bir kullanıma sahiptir.İşte "anti-ship" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The navy deployed anti-ship missiles to protect the coastline."

Türkçe: "Donanma, kıyı şeridini korumak için gemilere karşı füzeler konuşlandırdı."


English: "Anti-ship mines pose a significant threat to maritime traffic."

Türkçe: "Gemilere karşı mayınlar, deniz trafiği için önemli bir tehdit oluşturur."


English: "The development of anti-ship drone technology has changed naval warfare."

Türkçe: "Gemilere karşı insansız hava aracı teknolojisinin geliştirilmesi, deniz savaşlarını değiştirdi."


English: "Anti-ship torpedoes were launched during the naval exercise."

Türkçe: "Deniz tatbikatı sırasında gemilere karşı torpidolar fırlatıldı."


English: "The country is enhancing its anti-ship defense systems amid rising tensions."

Türkçe: "Ülke, artan gerilimler arasında gemilere karşı savunma sistemlerini güçlendiriyor."

Yorumlar