Anti-shock ne demek?

"Anti-shock" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak; "anti-" ön eki "karşı" anlamına, "shock" kelimesi ise "şok" anlamına gelir. Bu nedenle "anti-shock" ifadesi, tam olarak Türkçeye "şoka karşı" olarak çevrilebilir.

Genellikle tıbbi, teknolojik veya askeri bağlamlarda kullanılır ve şok etkisini azaltmayı veya önlemeyi amaçlayan sistemleri, tedbirleri veya ekipmanları ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; çünkü bu terim, şoka karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan özel yöntemler veya araçlarla ilgilidir.İşte "anti-shock" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The paramedics used an anti-shock garment to stabilize the patient."

Türkçe: "Paramedikler, hastayı stabilize etmek için bir anti-şok giysisi kullandılar."


English: "Anti-shock boots are essential for pilots in high-speed jets."

Türkçe: "Yüksek hızlı jetlerdeki pilotlar için anti-şok botlar hayati öneme sahiptir."


English: "The research focuses on developing anti-shock materials for vehicle interiors."

Türkçe: "Araştırma, araç iç mekanları için anti-şok malzemeler geliştirmeye odaklanıyor."


English: "Anti-shock therapy is a critical part of treating severe trauma cases."

Türkçe: "Anti-şok terapisi, ağır travma vakalarının tedavisinde kritik bir parçadır."


English: "The new smartphone case is designed with anti-shock features to protect against drops."

Türkçe: "Yeni akıllı telefon kılıfı, düşmelere karşı koruma sağlayan anti-şok özellikleri ile tasarlandı."

Yorumlar