Anti-shoplifting ne demek?

"Anti-shoplifting" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirecek olursak; "anti-" ön eki "karşı" anlamına, "shoplifting" ise "mağaza hırsızlığı" anlamına gelir. Bu nedenle, "anti-shoplifting" ifadesi tam olarak Türkçeye "mağaza hırsızlığına karşı" olarak çevrilebilir. Mecazi bir anlamı yoktur; bu terim, mağaza hırsızlığını önlemeye yönelik önlemleri, teknolojileri veya stratejileri ifade eder.İşte "anti-shoplifting" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Retail stores often use anti-shoplifting tags to prevent theft."
Türkçe: "Perakende mağazaları sıklıkla hırsızlığı önlemek için anti-hırsızlık etiketleri kullanır."

English: "The anti-shoplifting system alerts the staff when someone tries to steal merchandise."
Türkçe: "Anti-hırsızlık sistemi, birisi ürün çalmaya çalıştığında personeli uyarır."

English: "Training employees on anti-shoplifting techniques is crucial for reducing losses."
Türkçe: "Çalışanları hırsızlığa karşı teknikler konusunda eğitmek, kayıpları azaltmak için hayati önem taşır."

English: "The new anti-shoplifting cameras can identify suspicious behavior automatically."
Türkçe: "Yeni anti-hırsızlık kameraları, şüpheli davranışları otomatik olarak tanıyabilir."

English: "Implementing strict anti-shoplifting policies has significantly decreased the number of theft incidents."
Türkçe: "Katı hırsızlığa karşı politikaların uygulanması, hırsızlık olaylarının sayısını önemli ölçüde azalttı."

Yorumlar