Anti-smog ne demek?

"Anti-smog" ifadesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek;

"anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"smog" kelimesi ise "duman" anlamına gelir, fakat genellikle hava kirliliği bağlamında, özellikle duman ve sisin karışımı olarak meydana gelen kirli hava için kullanılır.

Bu nedenle "anti-smog" ifadesinin tam Türkçe karşılığı "smog karşıtı" veya "hava kirliliğini önleyici" olur.

Bu terim, hava kirliliği ve özellikle smog oluşumunu azaltmaya yönelik ürünleri, faaliyetleri veya politikaları ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan çevre koruma ve hava kalitesini iyileştirme çabalarını tanımlar.İşte "anti-smog" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The city implemented anti-smog regulations to improve air quality."

Türkçe: "Şehir, hava kalitesini iyileştirmek için smog karşıtı düzenlemeler uyguladı."


English: "Anti-smog masks have become increasingly popular in urban areas."

Türkçe: "Smog karşıtı maskeler, kentsel alanlarda giderek daha popüler hale geldi."


English: "The government is promoting anti-smog technologies to combat pollution."

Türkçe: "Hükümet, kirliliğe karşı mücadele etmek için smog karşıtı teknolojileri teşvik ediyor."


English: "Environmental groups are organizing anti-smog campaigns to raise awareness."

Türkçe: "Çevre grupları, farkındalık yaratmak için smog karşıtı kampanyalar düzenliyor."


English: "The introduction of anti-smog towers in the city marks a significant step towards cleaner air."

Türkçe: "Şehirdeki smog karşıtı kulelerin tanıtımı, daha temiz hava yönünde önemli bir adımı işaret ediyor."

Yorumlar