Anti-smoke ne demek?

"Anti-smoke" ifadesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek;

"anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"smoke" kelimesi "duman" anlamına gelir.

Bu nedenle, "anti-smoke" ifadesinin tam Türkçe karşılığı "duman karşıtı" olur.

Bu terim, dumanı azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlayan ürünleri, politikaları veya çabaları ifade edebilir.

Mecazi bir anlam taşımayıp, genellikle sigara dumanı gibi hava kirliliği türlerine karşı alınan önlemleri ya da teknolojileri belirtir.İşte "anti-smoke" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-smoke campaign aims to reduce cigarette smoking in public places."

Türkçe: "Duman karşıtı kampanya, kamusal alanlarda sigara içimini azaltmayı hedefliyor."


English: "Many restaurants have installed anti-smoke filters to improve indoor air quality."

Türkçe: "Birçok restoran, iç mekan hava kalitesini iyileştirmek için duman karşıtı filtreler kurdu."


English: "Anti-smoke laws have significantly decreased the rate of smoking in enclosed public spaces."

Türkçe: "Duman karşıtı yasalar, kapalı kamusal alanlarda sigara içme oranını önemli ölçüde azalttı."


English: "Public health campaigns often promote anti-smoke measures to protect people from secondhand smoke."

Türkçe: "Kamu sağlığı kampanyaları sıklıkla, insanları ikinci el dumanından korumak için duman karşıtı önlemleri teşvik eder."


English: "The introduction of anti-smoke devices in vehicles has helped to keep the air clean."

Türkçe: "Araçlarda duman karşıtı cihazların tanıtılması, havanın temiz kalmasına yardımcı oldu."

Yorumlar