Anti-smoker ne demek?

"Anti-smoker" kelime kelime Türkçeye çevrildiğinde;

"anti-" ön eki "karşı" anlamına gelir.

"smoker" kelimesi ise "sigara içen kişi" anlamına gelir.

Bu nedenle, "anti-smoker" kelimesinin tam Türkçe karşılığı "sigara içenlere karşı olan kişi" olur.

Bu ifade, sigara içmeyi ve sigara içenleri aktif olarak eleştiren veya sigara içilmesine karşı kampanyalar yürüten bireyleri tanımlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan sigara içmeye ve onun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı çıkan kişileri ifade eder.İşte "anti-smoker" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "As an anti-smoker, Karen refuses to date anyone who smokes."

Türkçe: "Bir sigara karşıtı olarak Karen, sigara içen herhangi biriyle çıkmayı reddeder."


English: "The anti-smoker activist launched a campaign to ban smoking in all public places."

Türkçe: "Sigara karşıtı aktivist, tüm kamusal alanlarda sigara içmeyi yasaklamak için bir kampanya başlattı."


English: "Anti-smokers argue that tobacco smoke not only harms the smoker but also those around them."

Türkçe: "Sigara karşıtları, tütün dumanının sadece içeni değil, çevresindekileri de zarar verdiğini savunuyor."


English: "The restaurant's anti-smoker policy has made it a favorite among families with children."

Türkçe: "Restoranın sigara karşıtı politikası, onu çocuklu aileler arasında favori yapmıştır."


English: "Anti-smokers have been influential in passing laws that restrict smoking in many countries."

Türkçe: "Sigara karşıtları, birçok ülkede sigara içmeyi kısıtlayan yasaların geçirilmesinde etkili olmuşlardır."

Yorumlar