Anti-smoking ne demek?

"Anti-smoking" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek;

"anti-" ön eki "karşı" anlamına gelir.

"smoking" ise "sigara içme" anlamına gelir.

Böylece, "anti-smoking" ifadesinin tam Türkçe karşılığı "sigara içmeye karşı" olur.

Bu ifade, sigara içmenin sağlığa zararlarına ve toplumsal etkilerine karşı çıkan tutumlar, kampanyalar veya politikaları tanımlar.

Mecazi bir anlamı olmamakla birlikte, genellikle sigara kullanımını azaltmayı veya önlemeyi amaçlayan sağlık ve toplum sağlığı girişimlerini ifade eder.İşte "anti-smoking" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The government has launched an anti-smoking campaign to reduce cigarette consumption."

Türkçe: "Hükümet, sigara tüketimini azaltmak için bir sigara karşıtı kampanya başlattı."


English: "Many anti-smoking ads focus on the health risks associated with tobacco use."

Türkçe: "Birçok sigara karşıtı reklam, tütün kullanımıyla ilişkili sağlık risklerine odaklanır."


English: "The new anti-smoking law prohibits smoking in all indoor public spaces."

Türkçe: "Yeni sigara karşıtı yasa, tüm kapalı kamusal alanlarda sigara içmeyi yasaklıyor."


English: "Schools often participate in anti-smoking programs to educate students about the dangers of smoking."

Türkçe: "Okullar genellikle öğrencilere sigaranın tehlikeleri hakkında bilgi vermek için sigara karşıtı programlara katılır."


English: "Anti-smoking groups are advocating for higher taxes on cigarettes to discourage smoking."

Türkçe: "Sigara karşıtı gruplar, sigara içmeyi caydırmak için sigaraya daha yüksek vergiler getirilmesini savunuyor."

Yorumlar