Anti-smuggling ne demek?

"Anti-smuggling" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek;

"anti-" ön eki "karşı" anlamına gelir.

"smuggling" ise "kaçakçılık" anlamına gelir.

Bu durumda, "anti-smuggling" ifadesinin tam Türkçe karşılığı "kaçakçılığa karşı" olur.

Bu ifade, genellikle kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yasaları, politikaları veya çabaları tanımlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan kaçakçılık eylemlerine karşı alınan önlemleri ifade eder.İşte "anti-smuggling" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The customs department has intensified its anti-smuggling operations at the border."

Türkçe: "Gümrük departmanı, sınırda kaçakçılığa karşı operasyonlarını yoğunlaştırdı."


English: "Anti-smuggling laws have been updated to include harsher penalties for violators."

Türkçe: "Kaçakçılığa karşı yasalar, ihlal edenler için daha sert cezaları içerecek şekilde güncellendi."


English: "Authorities are implementing new anti-smuggling measures to combat the illegal drug trade."

Türkçe: "Yetkililer, yasa dışı uyuşturucu ticaretine karşı mücadele etmek için yeni kaçakçılığa karşı önlemler uyguluyor."


English: "The anti-smuggling campaign aims to raise public awareness about the dangers of buying counterfeit goods."

Türkçe: "Kaçakçılığa karşı kampanyanın amacı, sahte ürün satın almanın tehlikeleri hakkında kamuoyu farkındalığını artırmaktır."


English: "Collaboration between countries is essential for effective anti-smuggling efforts."

Türkçe: "Etkili kaçakçılığa karşı çabalar için ülkeler arası işbirliği esastır."

Yorumlar