Anti-smut ne demek?

"Anti-smut" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

"anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"smut" kelimesi ise, genellikle müstehcenlik veya uygunsuz içerik anlamına gelir.

Bu durumda, "anti-smut" ifadesinin tam Türkçe karşılığı "müstehcenliğe karşı" olur.

Bu terim, genellikle müstehcen içeriğin yayılmasını önleme çabalarını ifade eder ve bu tür içeriğe karşı alınan önlemleri veya tutumları belirtir.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan müstehcen içeriğe karşı olma durumunu ifade eder.İşte "anti-smut" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The new software includes an anti-smut filter to protect children online."

Türkçe: "Yeni yazılım, çocukları çevrimiçi olarak korumak için bir müstehcenliğe karşı filtre içerir."


English: "Parents launched an anti-smut campaign to remove explicit materials from the school library."

Türkçe: "Ebeveynler, okul kütüphanesinden açık materyalleri kaldırmak için bir müstehcenliğe karşı kampanya başlattı."


English: "The government's anti-smut laws have sparked debate about freedom of expression."

Türkçe: "Hükümetin müstehcenliğe karşı yasaları, ifade özgürlüğü hakkında tartışma yarattı."


English: "Activists are calling for stronger anti-smut measures on social media platforms."

Türkçe: "Aktivistler, sosyal medya platformlarında daha güçlü müstehcenliğe karşı önlemler çağrısında bulunuyor."


English: "The anti-smut initiative aims to create a safer internet environment for all users."

Türkçe: "Müstehcenliğe karşı girişim, tüm kullanıcılar için daha güvenli bir internet ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır."

Yorumlar