Anti-snob ne demek?

"Anti-snob" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

"anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"snob" kelimesi Türkçede "züppe" veya "snop" olarak geçer ve kendini başkalarından üstün gören, genellikle yüksek sosyal sınıflara özgü davranışları taklit eden kişileri ifade eder.

Bu durumda, "anti-snob" ifadesinin tam Türkçe karşılığı "snobizme karşı" veya "züppelik karşıtı" olur.

Bu terim, sosyal statü veya maddi varlıklara dayalı üstünlük taslayan tavırlara karşı çıkan bir tutumu ifade eder.

Mecazi anlamda, bu, kişilerin birbirini gerçek değerleri ve insanlık halleriyle kabul etmeyi teşvik eden bir yaklaşımı temsil edebilir.İşte "anti-snob" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "He's quite anti-snob, preferring simplicity over extravagant displays of wealth."

Türkçe: "Oldukça züppelik karşıtı, zenginliğin gösterişli sergilenmesinden ziyade sadeliği tercih ediyor."


English: "The book promotes an anti-snob approach to art, arguing that enjoyment should not be restricted by social pretensions."

Türkçe: "Kitap, sanata karşı bir züppelik karşıtı yaklaşımı teşvik ediyor, keyfin sosyal iddialarla sınırlandırılmaması gerektiğini savunuyor."


English: "Their anti-snob stance challenges the notion that higher education is only for the elite."

Türkçe: "Züppelik karşıtı duruşları, yüksek öğrenimin sadece elitler için olduğu düşüncesine meydan okuyor."


English: "The restaurant's anti-snob policy means no dress code, making everyone feel welcome."

Türkçe: "Restoranın züppelik karşıtı politikası, kıyafet kodu olmaması anlamına geliyor ve herkesi hoş karşılanmış hissettiriyor."


English: "As an anti-snob, she values genuine interactions over superficial social networking."

Türkçe: "Bir züppelik karşıtı olarak, yüzeysel sosyal ağ kurmaktan ziyade samimi etkileşimleri değerli buluyor."

Yorumlar