Anti-socialist ne demek?

"Anti-socialist" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

"anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"socialist" kelimesi Türkçede "sosyalist" olarak geçer, sosyalizm ideolojisini destekleyen ya da savunan kişileri ifade eder.

Bu durumda, "anti-socialist" ifadesinin tam Türkçe karşılığı "sosyalizm karşıtı" olur.

Bu terim, sosyalizm ideolojisine, özellikle mülkiyetin ortaklaşa sahiplenilmesi ve üretim araçlarının toplum tarafından kontrol edilmesi gibi temel ilkelerine karşı olan kişi ya da görüşleri ifade eder.İşte "anti-socialist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The politician's anti-socialist rhetoric appealed to conservative voters."

Türkçe: "Politikacının sosyalizm karşıtı söylemi, muhafazakar seçmenleri cezbetti."


English: "Anti-socialist groups are organizing protests against the proposed welfare reforms."

Türkçe: "Sosyalizm karşıtı gruplar, önerilen refah reformlarına karşı protestolar düzenliyor."


English: "Her anti-socialist views have caused debate within her political party."

Türkçe: "Onun sosyalizm karşıtı görüşleri, siyasi partisi içinde tartışmalara neden oldu."


English: "The author wrote an anti-socialist column criticizing government intervention in the economy."

Türkçe: "Yazar, hükümetin ekonomiye müdahalesini eleştiren sosyalizm karşıtı bir köşe yazısı yazdı."


English: "Despite his anti-socialist stance, he supports social programs for the needy."

Türkçe: "Sosyalizm karşıtı duruşuna rağmen, ihtiyaç sahipleri için sosyal programları destekliyor."

Yorumlar