Anti-Soviet ne demek?

"Anti-Soviet" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

"anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"Soviet" kelimesi Türkçede "Sovyet" olarak geçer ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni (SSCB) veya bu birlikle ilişkilendirilen herhangi bir şeyi ifade eder.

Bu durumda, "anti-Soviet" ifadesinin tam Türkçe karşılığı "Sovyet karşıtı" olur.

Bu terim, Sovyetler Birliği'nin politikalarına, ideolojisine veya genel olarak Sovyet yönetimine karşı olan tutum ve hareketleri ifade eder.İşte "anti-Soviet" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "During the Cold War, anti-Soviet sentiment was widespread in the United States."

Türkçe: "Soğuk Savaş döneminde, Amerika Birleşik Devletleri'nde Sovyet karşıtı duygular yaygındı."


English: "The dissident was arrested for spreading anti-Soviet propaganda."

Türkçe: "Muhalif, Sovyet karşıtı propaganda yaydığı için tutuklandı."


English: "Anti-Soviet groups in Eastern Europe played a significant role in the fall of communism."

Türkçe: "Doğu Avrupa'daki Sovyet karşıtı gruplar, komünizmin çöküşünde önemli bir rol oynadı."


English: "The government's anti-Soviet policies led to increased tension between the two countries."

Türkçe: "Hükümetin Sovyet karşıtı politikaları, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı."


English: "Many anti-Soviet activists were exiled or imprisoned during the regime."

Türkçe: "Birçok Sovyet karşıtı aktivist, rejim sırasında sürgün edildi veya hapse atıldı."

Yorumlar