Anti-Sovietism ne demek?

"Anti-Sovietism" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

"anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"Soviet" kelimesi, Sovyetler Birliği'ni veya Sovyet yönetimini ifade eder.

"-ism" eki, bir ideoloji, hareket veya doktrini ifade eden bir ektir.

Bu durumda, "anti-Sovietism" ifadesinin tam Türkçe karşılığı "Sovyet karşıtlığı" olur.

Bu terim, Sovyetler Birliği'nin politikalarına, ideolojisine veya yönetimine karşı olma eğilimini veya doktrinini ifade eder.İşte "anti-Sovietism" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "Anti-Sovietism was a defining feature of many political movements in the 20th century."

Türkçe: "Sovyet karşıtlığı, 20. yüzyılda birçok siyasi hareketin belirleyici bir özelliğiydi."


English: "The writer's anti-Sovietism led to his works being banned in the USSR."

Türkçe: "Yazarın Sovyet karşıtlığı, eserlerinin SSCB'de yasaklanmasına yol açtı."


English: "Anti-Sovietism fueled much of the propaganda during the Cold War."

Türkçe: "Sovyet karşıtlığı, Soğuk Savaş sırasındaki birçok propagandanın fitilini ateşledi."


English: "Historians often debate the impact of anti-Sovietism on the dissolution of the Soviet Union."

Türkçe: "Tarihçiler genellikle Sovyet karşıtlığının Sovyetler Birliği'nin dağılması üzerindeki etkisini tartışır."


English: "Many anti-Sovietism activists found asylum in the West during the height of the Soviet era."

Türkçe: "Birçok Sovyet karşıtı aktivist, Sovyet döneminin zirvesinde Batı'da sığınma buldu."

Yorumlar