Anti-speculative ne demek?

"Anti-speculative" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

"anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"speculative" kelimesi, "spekülatif" anlamına gelir ve genellikle risk içeren, özellikle finansal kazanç umuduyla yapılan tahmin veya yatırımları ifade eder.

Tam olarak Türkçeye çevrildiğinde, "anti-speculative" ifadesi "spekülasyona karşı" anlamına gelir.

Bu ifade, spekülatif faaliyetlerin yol açabileceği olumsuz etkilere karşı olan tutumları veya önlemleri ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan spekülatif faaliyetlerin olumsuz sonuçlarına karşı konulan duruşu ya da alınan tedbirleri belirtir.İşte "anti-speculative" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-speculative measures in the stock market were designed to prevent sudden crashes."

Türkçe: "Hisse senedi piyasasındaki spekülasyona karşı önlemler, ani çöküşleri önlemek için tasarlandı."


English: "Authorities are implementing anti-speculative regulations to protect small investors."

Türkçe: "Yetkililer, küçük yatırımcıları korumak için spekülasyona karşı düzenlemeler uyguluyor."


English: "The new anti-speculative policy discourages risky investments in the housing market."

Türkçe: "Yeni spekülasyona karşı politika, konut piyasasındaki riskli yatırımları caydırıyor."


English: "Economists argue that anti-speculative actions can contribute to market stability."

Türkçe: "Ekonomistler, spekülasyona karşı eylemlerin piyasa istikrarına katkıda bulunabileceğini savunuyor."


English: "There's a debate on whether anti-speculative laws will hinder or help economic growth."

Türkçe: "Spekülasyona karşı yasaların ekonomik büyümeyi engelleyip engellemeyeceği veya yardımcı olup olmayacağı konusunda bir tartışma var."

Yorumlar