Anti-Stalinist ne demek?

"Anti-Stalinist" kelimesini kelime kelime Türkçeye çevirirsek:

"anti-" ön eki Türkçede "karşı" anlamına gelir.

"Stalinist" kelimesi, Sovyet lider Josef Stalin'in politikalarını ve yönetim tarzını benimseyen veya destekleyen bir kişiyi veya ideolojiyi ifade eder.

Tam olarak Türkçeye çevrildiğinde, "anti-Stalinist" ifadesi "Stalinizme karşı" veya "Stalin karşıtı" anlamına gelir.

Bu terim, Josef Stalin'in yönetim yöntemleri, politikaları ve ideolojisine karşı çıkan kişileri, grupları veya düşünceleri tanımlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamdan ziyade, tarihi ve politik bir pozisyonu ifade eder.İşte "anti-Stalinist" ile ilgili 5 İngilizce örnek cümle ve Türkçe çevirileri:


English: "The anti-Stalinist movement gained momentum after the revelation of Stalin's purges."

Türkçe: "Stalin'in temizliklerinin ortaya çıkmasından sonra anti-Stalinist hareket ivme kazandı."


English: "Many anti-Stalinist activists were persecuted during the Cold War."

Türkçe: "Birçok anti-Stalinist aktivist Soğuk Savaş sırasında zulme uğradı."


English: "Anti-Stalinist literature plays a crucial role in understanding the horrors of Stalin's regime."

Türkçe: "Anti-Stalinist edebiyat, Stalin rejiminin dehşetlerini anlamada kritik bir rol oynar."


English: "He identified himself as an anti-Stalinist, advocating for more democratic socialist policies."

Türkçe: "Kendisini daha demokratik sosyalist politikaları savunan bir anti-Stalinist olarak tanımladı."


English: "The anti-Stalinist opposition was not monolithic, comprising various ideological groups."

Türkçe: "Anti-Stalinist muhalefet monolitik değildi, çeşitli ideolojik gruplardan oluşuyordu."

Yorumlar